امیر اسماعیلی عنوان کرد:

سه ابزار پدافند هوایی برای سرکوب دشمنان

نیروهای مسلح

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با بیان اینکه پدافند هوایی برای سرکوب دشمنان سه ابزار دارد افزود: اولین ابزار سرکوب دشمنان استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی است؛ دومین آنها تجهیزات و موشک های ارتفاع بلند و متوسط هستند و سومین ابزار تجهیزات و سامانه های توپخانه ای و موشکی ارتفاع پست می باشند و ماموریت اصلی قرارگاه پدافند هوایی که شامل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام می باشد توسط این سه ابزار تحقق می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا(ع)، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در هفدهمین دوره معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی طی سخنانی با اشاره به ماموریت های پدافند هوایی گفت: در پدافند هوایی سه ابزار وجود دارد که باید از آنها در جهت دفاع از میهن اسلامی بهره برد.

سرتیپ اسماعیلی ادامه داد: اولین ابزار سرکوب دشمنان استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی الهی است؛ دومین آنها تجهیزات و موشک های ارتفاع بلند و متوسط هستند و سومین ابزار تجهیزات و سامانه های توپخانه ای و موشکی ارتفاع پست می باشند و ماموریت اصلی قرارگاه پدافند هوایی که شامل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام می باشد توسط این سه ابزار تحقق می یابد.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان نیروهای چهارگانه ارتش اظهار داشت: هماهنگی میان نیرو های چهارگانه ارتش به منظور استفاده بهینه نیروها از توانایی های یکدیگر لازمه رسیدن به اهداف است.