با حضور امیر پوردستان

پادگان جدید تیپ 130 بجنورد نیروی زمینی ارتش افتتاح شد

سیاست داخلی

پروژه پادگان جدید شهر بجنورد در راستای اجرای طرح ثامن(ع) در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

در تداوم اجرایی شدن طرح ثامن(ع) در نیروی زمینی ارتش با حضور امیر پوردستان، پادگان جدید تیپ 130 و پروژه 96 واحدی تعاونی مسکن حضرت قائم(عج) مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، با حضور امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی از مسئولین شهری در بجنورد، پادگان جدید و پروژه 96 واحدی تعاونی مسکن حضرت قائم(عج) تیپ 130 بجنورد مورد بهره برداری گرفت.

پروژه پادگان جدید شهر بجنورد در راستای اجرای طرح ثامن(ع) در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

کد N264968