زارعی در گفتگو با مهر:

همایش بین المللی افغانستان و مواد مخدر در تهران برگزار می‌شود/ بررسی کاهش تهدیدهای امنیتی و قاچاق مواد مخدر

سایر حوزه ها

دبیر همایش بین المللی افغانستان و مواد مخدر با بیان اینکه همایش بین المللی افغانستان و مواد مخدر 23 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود افزود: به دلایل اینکه مواد مخدر تهدیدی امنیتی برای افغانستان،منطقه و در عرصه بین المللی است برگزاری این همایش برای ایجاد بحث و گفتگوی علمی و تحقیقی برای کمک به کاهش این آسیب با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در دستور قرار گرفت.

حمید زارعی مدیر عامل مرکز تحقیقات بین المللی مواد مخدر و دبیر همایش بین المللی افغانستان و مواد مخدر در سال 2014 در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش "افغانستان،مواد مخدر با نگاهی به پیش رو" در روز 23 اردیبهشت در تهران در مورد اهمیت و محورهای این همایش گفت: با توجه به تغییرات سیاسی و امنیتی در افغانستان در سال 2014 از جمله انتخابات ریاست جمهوری و به دلایل اینکه مواد مخدر تهدیدی امنیتی برای افغانستان،منطقه و در عرصه بین المللی است برگزاری این همایش برای ایجاد بحث و گفتگوی علمی و تحقیقی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در دستور قرار گرفت.

دبیر همایش بین المللی افغانستان و مواد مخدر در سال 2014 با بیان اینکه حوزه کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر ارتباطات زیادی با جریانهای افراطی دارد ادامه داد: با ورود به مباحث علمی زمینه برای تحول و گفتگوی بیشتر فراهم می‌شود و باعث کاهش تهدید‌های امنیتی می‌گردد لذا این همایش مورد اقبال داخلی و خارجی قرار گرفت و درصددیم با افزایش همکاری و همسویی با سازمانهای بین المللی برای پیش بینی و کاهش تهدید استفاده کنیم.

وی در مورد میهمانان این همایش نیز گفت: در داخل کشور از اساتید دانشگاه صاحب نظران این حوزه و از کشور افغانستان ابراهیم ازهر معاون برنامه ریزی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به همراه میهمانانی از کشور سوئد،ایتالیا،پرتغال و روسیه شرکت خواهند کرد.

زارعی افزود: برای سخنرانی در این مراسم از قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر،آقای هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر و نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به همراه تنی چند از مقامات و مسئولین کشورهای دیگر دعوت به عمل آمده است.