عضو ارشد حزب الله : رییس جمهورلبنان نباید حاصل چانه زنی های خارجی باشد

محمد رعد,رییس جمهوری

بیروت - ایرنا - « محمد رعد» رییس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان موسوم به « وفاداری به مقاومت» تاکید کرد: رییس جمهوری می خواهیم که حامی مقاومت باشد نه اینکه به بهانه حفظ حاکمیت لبنان از طریق چانه زنی ها و سازش های منطقه ای و بین المللی انتخاب شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمد رعد که نماینده حزب الله در گفت وگوهای ملی این کشور است، تاکید کرد که گزینه مقاومت به تنهایی حاکمیت ملی را حفظ و از لبنان دفاع می کند.

وی خاطرنشان کرد که مقاومت با هماهنگی ارتش لبنان و با حمایت مردم می توانند لبنان را از وجود هرگونه خطری در این جنگل که حیوانات درنده و وحشی در آن پرسه می زنند، حفظ کنند.

رییس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان تصریح کرد: در این جهان برمبنای ارزش ها و اصول حکمرانی نمی شود و براساس موازنه و معادله قوی قوی حکومت می شود و قوی ها می خواهند ضعفا را ببلعند و در این جهان هیچ کشوری و حاکمیت آن مصون نخواهد ماند مگر اینکه دارای ملتی مقاوم بوده و گزینه مقاومت را برگزیده باشد.

محمد رعد تاکید کرد: به رییس جمهوری نیاز داریم که با گزینه ملت مقاوم لبنان هماهنگ باشد و بتواند حاکمیت ملی را حفظ کند و وجودش در گرو حمایت کشورهای دور و نزدیک نباشد.

وی اظهارداشت: کسانی مانع انتخاب رییس جمهوری در لبنان هستند که با اقدامات تحریک آمیز خود بدنبال طرح هایی هستند که با گزینه ملی مردم لبنان همسو و هماهنگ نیست و لبنان فقط رییس جمهوری می خواهد که با ملت و گزینه مقاومت همراه باشد.

رییس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان خاطرنشان کرد: ما با قربانی ها و خون های خود خرید و فروش و بازی نمی کنیم ، ما فقط پول نمی پردازیم و ضررهای مادی نمی دهیم ما حاضریم هرگاه نیاز شد خون و جان خود را فدا کنیم و بخیل هم نیستیم که عزیزترین داشته های خود را تقدیم کنیم تا بتوانیم لبنان را حفظ نماییم.

قرار است سومین نشست مجلس لبنان روز چهارشنبه آینده برای انتخاب رییس جمهوری سیزدهم این کشور تشکیل شود.

نمایندگان در دو جلسه گذشته مجلس نتوانسته اند رییس جمهوری جدید را انتخاب کنند.

نمایندگان پارلمان لبنان تا 4 خردادماه فرصت دارند از میان شخصیت های مسیحی مارونی لبنان یک تن را به عنوان رییس جمهوری جدید انتخاب کنند.

خاورم ** 1324
کد N264570