افخم:

جهان از روحیه اعتدالی و تعامل سازنده ایران استقبال کرده است

سیاست خارجی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها یک محور اساسی و غیر قابل انکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به سفر وزرا و هیئت های خارجی به ویژه اروپایی به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت : با شروع بکار دولت یازدهم و رویکرد تعامل سازنده در عرصه روابط خارجی شاهد افزایش تماس ها وهمکاریهای کشورهای جهان با ایران در بخش های اقتصادی ، سیاسی و بطور مشخص تبادل هئیت ها هستیم که این موضوع نشان از استقبال جهان از روحیه اعتدالی دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی دارد.

وی با بیان این نکته که حضور حماسی مردم در صحنه سیاسی ، برگزاری باشکوه انتخابات در سال 92، توافق ژنو ، برنامه اقدام مشترک و عزم ایران بر ادامه مذاکرات ، زمینه های بسیار خوبی را ایجاد کرده است تا کشورهای جهان روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهند افزود: ایران هم با استقبال از این روند تنظیم دوره جدیدی از مناسبات و گسترش حوزه های همکاری ها در زمینه های مختلف را مورد توجه دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطر نشان کرد: دستگاه سیاست خارجی تقویت این مراودات را دنبال می کند و امیدوار هستیم مجموعه این فعالیت ها منجر به تامین منافع اهداف روابط خارجی کشور شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها یک محور اساسی و غیر قابل انکار است.