روزنامه لبنانی الاخبار:

امکان رئیس جمهور شدن یک شخصیت ضدسوری در لبنان وجود ندارد

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه لبنانی به نقل از سفیر یک کشور خارجی در بیروت اعلام کرد: نگرش واقع گرایانه به تحولات انتخابات ریاست جمهوری لبنان نشان می دهد امکان رئیس جمهور شدن شخصیتی مخالف نظام سوریه در این کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر یک کشور خارجی در بیروت که در جبهه مخالفان نظام سوریه قرار دارد به مسائلی درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان اشاره کرده است که طی ماههای اخیر کمتر به آن توجه شده است.

وی در این باره به روزنامه لبنانی الاخبار گفته است: نگرش واقع گرایانه به امور نشان می دهد که امکان ریاست جمهوری شخصیتی مخالف نظام سوریه در این کشور وجود ندارد، همچنین امکان انتخاب رئیس جمهور لبنان بدون مشورت مستقیم و یا غیر مستقیم با رهبران سوریه و همپیمانانش نیز وجود ندارد.

این سفیر کشور خارجی در ادامه با اشاره به مذاکراتی که با مقامات سوریه درباره انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان انجام شده، افزود: البته این مذاکرات هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.

وی افزود: فرانسه هم از طرفهایی است که با ریاست جمهوری "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد مخالف است، اما در عین حال از عدم انتخاب رئیس جمهور لبنان در موعد مقرر و برگزار نشدن آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری سوریه نگران است.