روزنامه رسالت:اغلب منتقدان دولت، نقدشان مشفقانه است

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت:

اغلب منتقدین دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی، نقدها و حرف های شفاف، روشن و مشفقانه ای دارند. اگر با دیده خریداری به این نقدها نگاه نشود و پاسخ های شایسته به آنها داده نشود، روی اعتماد مردم و نخبگان به دولت اثر گذار خواهد بود.به نظر می رسد صبر و حوصله رئیس دولت و آستانه تحمل وی به گونه ای نیست که این اعتماد را پاسداری کند. حد اقل انبوه رسانه های وابسته به دولت و همپیمانان دولت باید این کاستی را جبران کنند. در شرایطی که دولت عزم تعامل سازنده حتی با دشمنان نظام و انقلاب دارد، بی مهری به منتقدین داخلی و فقدان تعامل با آنها حکایت از یک نوع بی صبری و بی حوصلگی دارد.
[span]17302

کد N263600