واکنش تند چین به گزارش آمریکا

چین,آمریکا

پکن-ایرنا- چین روز دوشنبه نسبت به گزارش آمریکا در خصوص آزادی مذاهب در این کشور واکنش تندی نشان داد و آن را نادرست و تحریف شده دانست.

به گزارش ایرنا، چین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این گزارش آمیخته ای از مطالب نادرست است و حقایق در این گزارش واشنگتن تحریف شده است.

وی گفت که آمریکا با این دستاویزها بدنبال مداخله در امور داخلی چین است. واشنگتن باید دست از تحریف حقایق و مداخله در امور داخلی چین بردارد.

چین گانگ تصریح کرد مردم چین آزادانه امور مذهبی و عبادی خود را انجام می دهند و قانون نیز از این آزادی حراست می کند و اجازه نمی دهد فردی تحت نام مذهب به دیگران جفا کند.

کمیسیون آزادی مذاهب در آمریکا هفته گذشته با انتشار گزارشی از چین به عنوان کشوری یاد کرد که آزادی مذهب را نقض می کند و باعث نگرانی در این زمینه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کمیسیون سال هاست گزارش های توام با اشتباه و نادرست برای انحراف افکار عمومی منتشر می کند.

آمریکا همواره پکن را به دلیل تحت فشار قرار دادن پیروان مذاهب در مناطق مختلف این کشور از جمله در منطقه خودمختار سین کیانگ که منطقه ای مسلمان نشین است مورد انتقاد قرار داده است.

چین می گوید که برخی افراد در این منطقه خواستار تجزیه سین کیانگ از خاک چین هستند.

هفته گذشته براثر انفجاری در ایستگاه قطار شهر ارومچی مرکز منطقه سین کیانگ چین سه نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند.

چین این انفجار را به جدایی طلبان و افراط گرایان منسوب کرد و افزود که شماری با چاقو در جریان این انفجار به مردم حمله ور شده اند.

اسلام، کنفسیوس، بودایی، تائوئیسم و آیین ترسایی ادیان رایج در چین است.

مسلمانان چین شامل ۱۰ اقلیت خویی، اویغور، قزاق، قرقیز، تاجیک، ازبک، دون سیان، بائوآن، سالار و تاتار هستند که در سراسر این کشور پراکنده اند.

آساق ** 2100 ** 1611
کد N263590