ارتش اوکراین جاده اصلی ˈاسلاویانسکˈ را بست

اسلاویانسک

تهران - ایرنا - نیروهای محلی کنترل کننده شهر اسلاویانسک اوکراین اعلام کردند که ارتش این کشور روز یکشنبه جاده اصلی این شهر را بسته و محاصره این شهر شرقی اوکراین را تنگ تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلاویانسک اوکراین، استلا خروشفا یکی از سخنگویان نیروهای محلی گفت: این شهر اکنون کاملا محاصره شده است.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در بیرون این شهر 160 هزار نفری، هفت خودروی زرهی ارتش اوکراین را مشاهده کردند که با ایجاد یک پست ایست بازرسی، مسیر این شهر به سوی شهر ˈدونتسکˈ مرکز منطقه ای را بسته اند.

اسلاویانسک که به گفته خبرگزاری فرانسه به کانون فعالیتهای شورشی در مناطق شرقی اوکراین تبدیل شده است، بار اصلی تهاجم ارتش اوکراین برای بازپس گرفتن کنترل چندین شهر در شرق اوکراین را بر دوش کشیده است.

ارتش اوکراین روز جمعه عملیات خود پیرامون اسلاویانسک را شدت بخشید و با خودروهای زرهی و بالگرد به این شهر حمله کرد که به گفته شورشیان منجر به کشته شدن دستکم 5 نفر در این شهر شد.

تاکنون نبردها در حومه این شهر جریان داشته و مرکز شهر بطور نسبی آرام بوده است. شورشیان در ساختمان های اشغال شده از جمله تالار شهر سنگر گرفته اند و افراد محلی در مرکز شهر موانعی ایجاد کرده اند تا هر گونه پیشروی ارتش به سوی مرکز شهر را کند کنند.

مترجمام**1078**1552
کد N263467