آرایش جنگی ارتش اوکراین در شرق این کشور

شرق کشور

تهران – ایرنا – خبرگزاری ˈد.پ.آیˈی آلمان روز یکشنبه در گزارشی از کی یف، به نقل از وزیر کشور اوکراین، از آرایش زرهی و هلی بردی ارتش در شرق این کشور بحران زده در شرق اروپا، خبر داد.

ˈدی پ آیˈ به نقل از ˈآوا کوفˈ اعلام کرد که دولت اوکراین روز یکشنبه همه واحدهای تانک و بالگردهای خود را برای مقابله با تجزیه طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور مستقر کرده است.

وی با تروریسم خواندن جدائی طلبان گفت: ارتش توانست حداقل یک نفر از این تروریست ها را لوگانسک کشته و دو نفر دیگر را زخمی کند و در عین حال در ماریوپل، منطقه ای در جنوب غرب این کشور نیز به ساختمان های دولتی که هنوز در اشغال جدائی طلبان حامی روسیه قرار دارند، حمله کند.

براساس این گزارش، در کونستانتینووکا نیز چند عضو نیروهای امنیتی در درگیری بر سر تصرف یک ایستگاه تلویزیونی زخمی شدند.

مترجمام**1378**1552
کد N263441