منصوری آرانی:جوانان دردام جریان های سیاسی نیفتند،مذاکره کنندگان نماینده شورای عالی امنیت ملی هستند

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یک عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که باید بار انتقاد از مذاکرات هسته ای از روی دوش دولت برداشته شود.

به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی منصوری آرانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرآنلاین  درباره انتقاد از دولت در آستانه دور جدید مذاکرات گفت: اظهار نظر در کشور ما آزاد است و گروه ها و افراد مختلف می توانند مطالب را مادامی که خدشه به منافع ملی ما وارد نشود، نقد کنند.

منصوری آرانی در ادامه به جوانان متذکر شد: جوانان عزیز ما باید مراقب باشند که دام هایی که جریانات سیاسی جلوی پای جوانان می گذارند دام های ویژه ای است و جوانان باید مراقب باشند. من نامی از جریان خاصی نمی برم اما جوانان ما باید به مسایل آگاه باشند. من فکر می کنم که چه موافقان و چه مخالفان، ابتدائا باید برای آن ها مطلب روشن بشود که آیا آگاه هستند از چیزی که می گذرد یا نه.

وی افزود: اولین مرحله ورود به مسایل انتقادی اولین قدمش این است که اطلاعات آن به صورت جامع در دست باشد. کسانی که نقد می کنند، موضوعی را نقد کنند که کاملا به آن اشراف داشته باشند و اطلاعات آن ها به یک جامعیتی رسیده باشد. به نظر من بعید است که افرادی که الآن موضوع را بررسی می کنند ، چه موافقان و چه مخالفان ، به این جامعیت و اشراف رسیده باشند. بنابر این این محل اشکال است و بسیار مهم است که اشراف بر این موضوع روشن بشود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت و گو بیان کرد: مطلب دیگر آنکه باید روشن شود که تیم مذاکره کننده از طرف دولت مذاکره می کنند یا از طرف شورای عالی امنیت ملی.  آیا مخالفت با مذاکرات تیم ، به معنی مخالفت با دولت محسوب می شود یا مخالفت با شورای عالی امنیت ملی. خیلی ها برای مخالفت با دولت ، با تیم مذاکره کننده مخالفت می کنند. در حالی که تیم مذاکره کننده ربطی به دولت ندارد و تیمی است که از طرف شورای عالی امنیت ملی اعزام می شود.

منصوری آرانی همچنین گفت: تمام کسانی که نقد می کنند باید این مرزبندی را شفاف کنند که بار موافقت یا مخالفت باید از روی دوش دولت برداشته شود. می دانید که شورای عالی امنیت ملی 12 عضو دارد که با تغییر دولت تنها 5 عضو آن تغییر کرده است و 7 عضو آن از قبل باقی مانده اند. یعنی اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با تغییر دولت تغییر نکرده اند.

وی همچنین گفت: به نظر من می شود ضمن حمایت از مذاکره کننده های هسته ای ، دیدگاه ها را بیان کرد. اگر ما بپذیریم که شورای عالی امنیت ملی بر اساس آنچه که قانون اساسی شرح وظایفش را بیان می کند، قطعا در راستای حمایت از چهارچوب های نظام است. اگر نقدی داریم و اگر احساس می کنیم مطالبی باید مد نظر قرار بگیرد، می شود با مقالات  و سخنرانی ها می توان این آگاهی را داد.

2929 

 

کد N263417