سردار جزایری:

سخنان رئیس جمهور بیانگر روحیه دولت در تعامل گسترده با سپاه و ارتش است

نیروهای مسلح

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سپاه، ارتش و بسیج سد آهنین جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن بزرگ است افزود: سخنان رئیس محترم جمهور در حمایت کامل از سپاه و ارتش بیانگر روحیه دولت جدید در تعاملات گسترده با این دو نهاد مهم کشور می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تشریح ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش سپاه و ارتش در کشور گفت: ساخت درونی قدرت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارای ساختار ویژه‌ای است بگونه‌ای که در استحکام دفاع در برابر دشمن از نوآوری‌های خاصی برخوردار می‌باشد.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: مدل وجود ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارتباطات، تعاملات و همکاریهای راهبردی با احتساب عمق استراتژیک یکی برای دیگری، از ابداعات انقلاب اسلامی به حساب می‌آید.

وی همچنین در مورد جایگاه دفاع در کشور اظهار داشت: دفاع از پیرامون تا مرکز و از مرکز تا پیرامون با سه لایه سپاه، ارتش و بسیج سد آهنین جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن بزرگ است و همه مسؤلان و مدیران نسبت به این مهم اهتمام لازم را دارند.بخصوص در رأس نظام و از منظر دولت، تقویت ارتش و سپاه در کنار سایر مؤلفه‌ای قدرت، از راهبردهای اساسی محسوب می‌شود.

وی با برشماری مؤلفه‌های قدرت در ابعاد سخت و نرم افزود: ارتقای توان در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی، معنویت افزایی و روحیه ایثار و شهادت طلبی از برنامه‌های مستمر نیروهای مسلح می‌باشند و لذا ارتش و سپاه با شناخت کامل در عرصه‌های مورد نیاز کشور به دولت‌ها کمک می‌کنند.

جزایری همچنین با اشاره به سخنان رییس محترم جمهور در جمع فرماندهان و مدیران عالی سپاه در شهریور ماه سال گذشته و همچنین سخنان اخیر ایشان در مراسم روز ارتش گفت: سخنان رئیس محترم جمهور در حمایت کامل از سپاه و ارتش بیانگر روحیه دولت جدید در تعاملات گسترده با این دو نهاد مهم کشور می‌باشد.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بطن مردم و همراه مردم گام بر می‌دارند و بنابراین برای حفظ و حراست از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، در مواجهه با بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی نظام، در مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری و سایر عرصه‌ها در کنار مردم و دولت‌ها قرار دارند.

وی با بیان این‌که موقعیت سپاه و ارتش در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و روشن است گفت:در عین حال دشمن بیگانه و بعضی کارگزاران داخلی اش همواره بر این تلاش بوده‌اند که این توان و قدرت ویژه نظام را تحت تاثیر القائات سوء خود قرار دهند و به دفعات سعی نموده‌اند درباره آن اختلاف و ابهام افکنی کنند.

جزایری در پایان اظهار کرد: بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی‌های موجود نیروهای مسلح در زمینه‌های مختلف به خصوص در امر سازندگی به رشد و پویایی کشور کمک مضاعف خواهد کرد.