امیر سابق قطر در نوار صوتی؛

آل سعود روبه زوال است/سقوط تا 12 سال دیگر

آفریقا و خاورمیانه

امیر سابق قطر در نوار صوتی منتشر شده از وی به شدت آل سعود را مورد حمله قرار داده است و از نابودی آن ظرف مدت 12 سال سخن می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، نوار ویدئویی از حمد بن خلیفه آل ثانی منتشر شده است که طی آن از طرحی برای سرنگونی نظام حاکم بر عربستان از سوی قطر پرده برداشته است.

در این نوار ویدئویی امیر سابق قطر می گوید: خاندان حاکم بر عربستان رو به زوال است و عربستان و مصر دو کشور عربی مایه ننگ برای عرب هستند.سعد الفقیه در عربستان سعودی به دنبال طرح توطئه علیه خاندان پادشاهی در مساجد است و قطر حامی شبکه گفتگو که از لندن پخش می شود و شبکه الجدیده در لبنان است.

در این نوار ویدئویی حمد بن خلیفه می افزاید: اگر آمریکایی ها در عراق موفق شوند نوبت بعدی عربستان سعودی است.زورگویی سعودی ها سبب شده است که احدی با آنها نتواند به تفاهم برسد.

وی احتمال داد که حکومت آل سعود حاکم بر عربستان طی دوازده سال نابود شود زیرا اختلاف شدیدی میان ملک عبدالله و دیگر افراد خاندان درجریان است.

حمد از هماهنگی میان وی و برخی کشورهای عربی قبل از نشست دمشق برای تحریک ضد سعودی خبر داد و از کشورهایی که با عربستان سعودی همکاری می کنند و روابط قوی با آن دارند به کشورهای فاقد کرامت یاد کرد و این دو کشور از نگاه امیر قطر، مصر و اردن است.

امیر سابق قطر در این نوار صوتی از گفتگویی که میان وی و معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی وجود داشته است و اینکه قطر کشوری که بیش از دیگران عربستان سعودی را آزار داده است و تلویزیون لیبی نمی تواند از عربستان حرفی بزند خبر داده است.

حمد در این نوار صوتی می افزاید: قطر و سعودی هر دو وهابی هستند اما در قطر آزادی رسانه و حق انتخاب برای زنان وجود دارد.رسانه های آمریکایی بارها از این موضوع سخن گفته اند.

وی اعلام کرد: ملک عبدالله بیچاره است و سعود الفیصل اداره کننده اوضاع است.

حمد در این نوار صوتی از سودانی ها نیز انتقاد می کند و می گوید: ما از سال1990 حامی آنها بودیم اما با برقراری روابط با مصر و عربستان سعودی ما را به نقطه صفر رساندند.