ركن‌آبادي در دیدار با رئیس مجلس لبنان: 

دشمنان به دنبال تشدید نا امنی در میان کشورهای منطقه هستند

سیاست خارجی

سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با نبيه بري رئيس مجلس لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با نبيه بري رئيس مجلس لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفتگو كرد.

نبيه بري رئيس مجلس لبنان با اشاره به موفقيت جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات خود با مجموعه كشورهاي 1+5 اظهار داشت: تأكيد جمهوري اسلامي ايران بر حق مسلم خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي باعث شد كشورهاي غربي از مواضع خود عقب نشيني کرده و به نوعي اين حق مسلم جمهوري اسلامي ايران را بپذيرند.

رئيس مجلس لبنان شرايط كنوني منطقه را بسيار حساس و دقيق دانست و اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند با تشديد ناامني در ميان كشورهاي منطقه آنها را به خود مشغول کنند تا بدينوسيله مسئله فلسطين و دشمني با رژيم غاصب صهيونيستي به عنوان دشمن مشترك ملت‌هاي منطقه به فراموشي سپرده شود.

غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با تأكيد بر اصول ثابت جمهوري اسلامي ايران مبني بر حفظ ثبات و استقرار كشورهاي منطقه از جمله كشور لبنان اظهار داشت: آنچه كه بيش از همه براي جمهوري اسلامي ايران حائز اهميت است حفظ همبستگي و يكپارچگي ملت‌هاي منطقه در مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي است.