در تذاکرات کتبی نمایندگان مطرح شد؛

تسریع در واگذاری تیم های فوتبال به بخش خصوصی/ انتقاد از رفتارهای اشرافی گرایانه دولت

مجلس

هادی حسینی نماینده قائم شهر در تذکری به وزیر ورزش و جوانان خواستار سرعت در واگذاری تیم های فوتبال دولتی به بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد.

برخی از مهمترین این تذکرات به شرح زیر است:

جوکار نماینده مردم یزد در تذکری به وزیر صنعت معدن و تجارت از لغو قرارداد بازرسان وزارت صنعت معدن و تجارت و تغییر وضعیت قرارداد آنها به شرکتی انتقاد کرد.

جدگال نماینده ایرانشهر در تذکری به وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار رسیدگی به نحوه توضیح سهمیه آردهای روستایی شد.

آریایی نژاد و بیرانوند در تذکری به رئیس جمهور از رفتارها و خلق و خوی های اشرافی گرایانه دولت انتقاد کردند و خواستار پرهیز از اینگونه رفتارها شدند.

رهبر مردم نماینده تهران در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کنترل آثار ارائه شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که بعضی از این آثار با مطالب ضد دینی همراه است تذکر داد.

کارخانه ای و سالک نمایندگان همدان و اصفهان در تذکری به رئیس جمهور بر الزام وزیران به ارائه برنامه های شفاف مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

هفت نماینده مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به مطلب درج شده در روزنامه آرمان در اهانت به مردم اصفهان تذکر دادند.

توکلی نماینده الیگودرز در تذکری به رئیس جمهور از نابودی جنگ ها و بهره برداری نامناسب از مراتع انتقاد کرد.

حسینی نماینده قائم شهر در تذکری به وزیر ورزش و جوانان خواستار سرعت بخشیدن در واگذاری تیم های دولتی فوتبال به بخش خصوصی شد.