منابع دیپلماتیک:

نواز شریف برنامه‌ای برای سفر به ریاض ندارد

آفریقا و خاورمیانه

منابع دیپلماتیک به یک روزنامه سعودی اعلام کردند: نواز شریف نخست وزیر پاکستان طی هفته های آتی برنامه ای برای سفر به عربستان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه سعودی عکاظ اعلام کردند: "نواز شریف" نخست وزیر پاکستان طی هفته های آتی برنامه ای برای سفر به عربستان ندارد.

 منابع دیپلماتیک اعلام کردند: با توجه به اینکه سفر احتمالی نواز شریف به ریاض از طریق کانالهای رسمی انجام می شود، تاکنون در این زمینه تماسهایی برقرار نشده است.

بنابراین گزارش، نخست وزیر پاکستان پس از پایان سفر فعلی خود که به لندن داشته، مستقیما به پاکستان باز خواهد گشت.