کوچک زاده در نطق میان دستور:

دلواپس اصل انقلابم/ برخی به بهانه رای 50.7درصدی در صدد کودتا علیه اسلام هستند

مجلس

نماینده مردم تهران گفت: ادعای سیاست مداری در برابر فهیم ترین قرآن شناسی که من می شناسم نکنید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران اسلامشهر ری و شمیرانات در نطق میان دستور با اشاره به اینکه اجر مومنانی که از صدر اسلامی با پیامبر از ابتدا در کنار امیر مومنین از سال 42 در کنار امام و همواره یار و رفیق رهبری بوده و در زندان های صدام استخوان خرد کرده باشد ضایع نخواهد شد  گفت: سوال من این است که امروز مصداق اجابت خدا و رسول در رفتار سیاسی چیست از چه کسی تبعیت کنیم که خدا را عبادت کرده باشیم.

وی افزود: شرط اینکه اجر همکاری با امام و زندانی کشیدن در زندان های شاه ضایع نشود آن است که وقتی می گویم قطع نامه می خواهند صادر کنند نترسید.

کوچک زاده ادامه داد: ملت ما را از حصر اقتصادی نترسانید، ملت ما ملت روزه است؛ ملت ما را از حمله نظامی نترسانید، ملت ما ملت شهادت است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ادعای سیاست مداری در برابر فهیم ترین قرآن شناسی که من می شناسم نکنید.

کوچک زاده با اشاره به اینکه هر دستی که به سمت منافع ما به تجاوز دراز شود بی دررنگ آن را قطع خواهیم کرد گفت: خوشبینی و بدبینی را برای خودتان نگاه دارید والله من دلواپس اصل انقلاب هستم.

وی ادامه داد: بمبی که انقلاب 35 سال پیش ترکاند هنوز شما را به این دشمنی ها می کشاند حال شما از بمب اتم می ترسید.

کوچک زاده با اشاره به اینکه احساس می کنم اصل انقلاب و اصل رفتار قرآنی در معرض تحریف است گفت: به اسم قانون شهادت زن را زیر سوال می برند و از وزیر اطلاعات دست خوش می گیرند، می گویند ممیزی باید به افکار عمومی سپرده شود مثل این است که غذا را در حلقوم مردم بریزند و بعد بگویند هر کس هر چه می خواهد بخورد.

کوچک زاده با اشاره به اینکه باید سلیقه اسلام حاکم باشد نه سلیقه دیگری افزود: من نگرانم، اینجا جمهوری اسلامی است ولی اسلام ثابت کرد به جمهوری وفادار است اما کسانی در صدد هستند کسی را تحریک کنند که تا 50.7 درصد رای داریم و خدایی ناکرده بر علیه اسلام کودتا کنند.