منابع امنیتی خبر دادند:

شهادت 9 زائر حرم امامین عسکریین (ع) در عراق