تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس

مجلس

بیش از ۱۰۰نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به 30 ماده بی‌حقوقی و تعطیلی این واحد تولیدی امروز(یک‌شنبه 14 اردیبهشت) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند

تعدادی از کارگران نساجی مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری سرمایه گذاری خارجی‏، بازگشایی کارخانه و دریافت 30 ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.

به گزارش ایلنا، بیش از ۱۰۰نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به 30 ماده بی‌حقوقی و تعطیلی این واحد تولیدی امروز(یک‌شنبه 14 اردیبهشت) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند

کد N261626