ابوترابی فرد:

شهید مطهری با اندیشه های ارتجاعی و روشنفکری غربی با قدرت برخورد می کرد

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت مقام معلم گفت: شهید مطهری با اندیشه های ارتجاعی و روشنفکری غربی با قدرت برخورد کرده و اندیشه های دینی را تبیین می کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت ضمن گرامیداشت روز معلم و مقام شهید مطهری، گفت: شهید مطهری با رصد نیازهای انسانها در حوزه تفکرات دینی به پاسخ درست آنها می پرداخت و با اندیشه های ارتجاعی و روشنفکری غربی با قدرت برخورد می کرد و اندیشه های دینی را تبیین می نمود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان مقام شهید مطهری، گفت: مقام معظم رهبری معتقدند که انقلاب اسلامی در متن و بطن کتاب های شهید مطهری جاری است. امام خمینی (ره) نیز آثار شهید مطهری را انسان ساز می داند .

در پایان سخنرانی ابوترابی فرد حادثه ناگوار در افغانستان که موجب رحلت جمع کثیری از شهروندان این کشور شد را تسلیت گفته و از دولت خواست از تمام ظرفیت هایش برای همکاری با کشور افغانستان برای تسکین آلام حادثه دیدگان استفاده کند.