شرط روزنامه جوان برای انجام نقد شناسنامه دار

روزنامه جوان با اشاره به مسنتد"من روحانی هستم" نوشت:

رئیس‌جمهور محترم در سخنان اخیر و در واکنش به این مستند اولاً آن را تلویحاً تخریب خود قلمداد نموده و ثانیاً از منتقدان خواست که با «‌شناسنامه‌» دولت را نقد کنند. هرچند باید مجدداً تأکید کرد که مخاطبان منصف، هرگز مستندی از این دست را یک مصادق «‌انتقاد‌» تلقی نمی‌کنند، اما خوب است دولتمردان محترم نیز نگاهی به کارنامه خود در چگونگی مواجهه با منتقدان و انتقاد بیندازند.

در حالی که فیلم مستندی که توسط چند جوان نسل سومی انقلاب ساخته شده و در مجاری رسمی رسانه‌ای کشور توزیع گردیده، تحمل نمی‌شود و با شکایت و برخوردهای حقوقی مواجه می‌گردد، چگونه دولت و رئیس‌جمهور محترم انتظار دارند منتقدان بتوانند نقد خود را آزادانه و با آسودگی خاطر و با «‌شناسنامه‌» بیان نمایند.

 

17302

کد N261383