رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:

الکی دانشمند سازی نکنیم/ وقتی برخی بقیه را گروهبان میخوانند نتیجه اش جلسه "دلواپسیم" می شود

احزاب و تشکلها

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی درباره اخراجی برخی دانشمندان هسته ای از این سازمان گفت: دانشمند تعریف خاص خود را دارد. قبلا هم تذکر دادم که الکی دانشمند سازی نکنیم. هر کسی دکتری یا لیسانس داشته باشد دانشمند نیست. دانشمند تعریفی دارد که هر کسی در جامعه ما ارزشی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در حاشیه همایش دلواپسیم در جمع خبرنگاران درباره برخی افراد اخراجی از سازمان انرژی اتمی و اینکه این افراد از دوستان احمدی روشن بوده اند، گفت: نباید مرتب بگوییم که اینها یاران احمدی روشن هستند می توانستند از نظر فکری نزدیک باشند اما دارای سابقه مدیریتی هستند.

وی با اشاره به اینکه اخراج برخی از این افراد ، هیچ وقت رسانه ای نشد اظهار داشت: این عده افرادی هستند که اکنون در جای دیگر کشور خدمت می کنند و انرژی اتمی ظرفیت استفاده از این افراد را دیگر نداشت.

عباسی در پاسخ به این سئوال که چرا انرژی اتمی این ظرفیت را نداشت گفت: ظرفیتش نیست اگر داشت استفاده می کرد.

وی همچنین در این باره که گفته شده این افراد از مدیران بالادستی خود تبعیت نکردند بیان کرد: اصلا فرصت ندادند که اینها بخواهند کار کنند یا خیر.

عباسی در این باره که صالحی گفته است چندین بار با این عده صحبت کرده بیان کرد: هیچ صحبتی با این افراد نشده است. اصلا با آنهایی که رسانه ای نشدند صحبت نشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا این افراد رسانه ای نشدند گفت:  دولتی عوض شده ، ظرفیت های دولت با ظرفیت های قبل متفاوت است. می توان با کلمات محترمانه حرف زد. ما مسئله ملی داریم و نباید درگیر این جور بحث ها شویم. باید اجازه دهیم دولت فعلی کارش را انجام دهد.

وی درپاسخ به این سئوال که چرا اصلا این بحث در رسانه ها منتشر شد گفت: چون افراطی عمل کردند. در مقابل خلع شتاب زده انتخاب های زودرس و نارس  این تبعات وجود دارد. تیمی که برای انرژی اتمی انتخاب کردند باید مقداری صبر می کرد من زمانی که به جای دکتر صالحی این سمت را پذیرفتم تا چند ماه تغییری در سازمان نداشتیم، هیچ تنشی صورت نگرفت. تمام علائق و سلیقه های مختلف جناحی و تخصصی کار می کردند همه جذب شده بودند. ما شعار جذب حداکثری مقام معظم رهبری را جدی گرفتیم که بقیه جدی نگرفتند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این عده غیر از شش نفر هستندافزود: این شش نفر به خاطر اینکه یک سری نماینده های مجلس و جامعه حساس بودند یا دوستان احمدی روشن بودند بیشتر  به رسانه ها رفتند. افراد دیگری که کنار گذاشته شدند مورد بحث قرار نگرفتند البته نمی توانم تعداد آنها را بگویم.

عباسی در این باره که چرا از دوستان شهریاری و علیمحمدی در این میان خبری نبود و علیرغم تنها این دو فرد دانشمند هسته ای هستند خبری از آنها در رسانه ها نیست، گفت: دانشمند تعریف خاص خود را دارد. قبلا هم تذکر دادم که الکی دانشمند سازی نکنیم. هر کسی دکتری یا لیسانس داشته باشد دانشمند نیست. دانشمند تعریفی دارد که هر کسی در جامعه ما ارزشی دارد.

وی ادامه داد: هر کسی که در دانشگاه شریف قبول می شود مثل احمدی روشن استعداد است. استعداد های اول کشور در دانشگاه شریف قبول می شوند مواظب باشیم ارزش اینها را پائین نیاوریم. احمدی روشن فارغ التحصیل  دانشگاه شریف است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هر کسی که فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود دانشمند است گفت:  شما معلوم نیست می خواهید چه نتیجه ای بگیرید من حوصله جواب دادن ندارم. می توانیدبگویید به عبارتی آنها که درسشان را درست تمام کرده اند دارای دانش هستند که دنیا آنها را جذب خود می کند. پس معلوم است که افراد مایعی دارند دقت کنیم هر کسی که دکتری گرفت مثل من که دارم حتما دانشمند نیست.

عباسی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره طرحی که ایران درباره راکتور آب سنگین اراک به 1+5 ارائه کرده گفت:  نظر من این است که راکتور باید به همان شکلی که داشت تکمیل می شد و هیچ تغییری صورت نمی گرفت. مذاکرات همواره ادامه پیدا نمی کند. ما باید به پادمان اهمیت دهیم و به آنها تذکر دهیم که تشریف بیاورند بازرسی ها و نظارت را انجام دهند حرف زیادی نزنند و به ما چیزی دیکته نکنند. ما کاری خلاف ان پی تی انجام نمی دادیم و کاملا تحت نظارت آژانس کار می کردیم. تیم مذاکره کننده نباید از این موضوع کوتاه می آمد.

وی تاکید کرد: اکنون به نظر من تیم مذاکره کننده خیلی کوتاه آمده است.

عباسی در پاسخ به این سئوال که اکنون که در این همایش شرکت کرده دلواپس چیست  ؟ گفت: من دلواپسم که عاقب همه مان ختم به خیر شود. این دغدغه  را دارم و می گویم همه به هم کمک کنیم جنجال نکنیم عده ای افراط نکنند که تفریط بدنبال داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این همایش جنجال آفرینی نیست گفت: اتفاقا بگذارید جامعه آزاد باشد حرف بزنند انتقادکنند انتقاد باید به جا و به موقع باشد وقتی عده ای یک طرفه می روند و فکر می کنند عقل کل هستند و آنها صاحب خرد جمعی هستند و سایرین را گروهبان خطاب می کنند نتیجه این چیزها می شود.