102 حامی مرسی به زندان محکوم شدند

قاهره,اخوان المسلمین

تهران – ایرنا – شبکه تلویزیونی دولتی مصر اعلام کرد که یک دادگاه این کشور روز شنبه 102 حامی ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده این کشور را به علت خشونت در تظاهرات اعتراض آمیز به تحمل 10 سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، دولت منصوب از سوی ارتش از هنگام سرنگونی مرسی در ماه ژوییه، هزاران تن از هواداران مرسی را دستگیر و آنها را به صورت گروهی محاکمه کرده است.

این دادگاه قاهره، همچنین دو تن دیگر را هر یک به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد.

دادگاهی در شهر ˈمینیاˈ در جنوب مصر در هفته گذشته 683 تن از جمله رهبر جنبش ممنوع اعلام شده ˈاخوان المسلمینˈ را که مرسی به آن وابسته است، در محاکمه بدوی به اعدام محکوم کرد.

صدور احکام اعدام برای شمار زیادی از هواداران مرسی و مخالفان دولت مصر در جریان محاکمه های گروهی، با محکومیت سازمان های بین المللی حقوق بشری و کشورهای جهان ربه رو شده است.

مترجمام**1486**1010
کد N260979