ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد

پرسنل,ترکیه

آنکارا- ایرنا- ستاد مشترک ارتش ترکیه روز شنبه شمار پرسنل شاغل در ارتش این کشور را اعلام کرد که نشان می دهد که این کشور دومین ارتش بزرگ را پیمان آتلانتیک شمالی ˈ ناتو ˈ در اختیار دارد.

به گزارش ایرنا ، ستاد مشترک ارتش ترکیه شمار نیروهای این ارتش را 675 هزار و 838 نفر اعلام کرد که پس از آمریکا بزرگترین ارتش را در ناتو دراختیار دارد.

ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد که از این تعداد 623 هزار و 101 نفر را پرسنل نظامی و دیگر افراد را غیر نظامیان تشکیل می دهند.

در اطلاعیه ستاد مشترک ارتش ترکیه آمده است که 343 ژنرال و دریابد و 38 هزار و971 افسر عالیرتبه در این ارتش به خدمت اشتغال دارند.

شمار نظامیان قراردادی در ارتش ترکیه سه هزار و 186 نفر اعلام شده است.

از کل پرسنل ارتش ترکیه 403 هزار و 53 نفر آن را اعضای غیر ثابت که خدمت نظام وظیفه خود را انجام می دهند ، تشکیل می دهند.

در ارتش ترکیه 52 هزار و 737 مامور غیرنظامی نیز اشتغال دارند.

خاورم ** 2012 * 230 **1010
کد N260877