فیصل المقداد:

جایگاه وهابیها و اخوان در منطقه رو به افول است/ ایجاد شکاف میان ملت و دولت سوریه شکست خورد

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیرخارجه سوریه در اظهاراتی بر شکست طرح آمریکا و همپیمانانش برای ایجاد شکاف میان دولت و ملت سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیصل المقداد" معاون وزیرخارجه سوریه در گفتگو با روزنامه لبنانی البناء تاکید کرد: آمریکا و همپیمانان غربی و به ویژه فرانسه طی سه سال گذشته تلاش کردند با استفاده از تمامی روشهای فریبکارانه، گمراه کننده و دروغین بحران سوریه را این گونه مطرح کنند که ناشی از اختلافات میان ملت و دولت سوریه است.

وی با طرح این سوال که "آیا کشوری در جهان وجود دارد که بتواند تمامی مطالبات ملت خود  را پاسخ دهد؟"، افزود: اگر منطق کشورهای غربی درست باشد، چگونه است که دولتها و روسای جمهور بسیاری از این کشورها با وجود از دست دادن محبوبیت خود همچنان در صحنه سیاسی حضور دارند؟

المقداد افزود: طرحهای آمریکا و کشورهای غربی در منطقه کاملا آشکار است و در این مسئله به پنهانکاری نیازی نداریم.

معاون وزیر خارجه سوریه همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تاکید کرد: جایگاه اخوان المسلمین و وهابیها در سوریه و منطقه در حال افول است.