واکنش افخم به اظهارات وزیر خارجه یمن ؛

ایران همواره دوست یمن بوده است 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات اخیر وزیر خارجه یمن بـه کشورمان را رد کرد و گفت: ایران همواره دوست یمن بوده و از وحدت و ثبات در این کشور حمایت می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات اخیر وزیر خارجه یمن بـه کشورمان را رد کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران همواره دوست یمن بوده و از وحدت و ثبات در این کشور حمایت می کند .

مرضیه افخم خاطرنشان کرد : همفکری و مشارکت همه جریان ها و احزاب در روند سیاسی و هوشمندی مردم فهیم یمن می تواند ثبات ، امنیت و شکوفایی را به این کشور بازگرداند .