قدردانی سازمان بسیج کارگری کشور از رهبر معظم انقلاب

کد N260654