بیش از صد طرفدار اخوان المسلمین به 10 سال زندان محکوم شدند

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه مصر بیش از صد نفر از طرفداران اخوان المسلمین را به 10 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون مصر، دادگاه مصر امروز 102 نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به 10 سال زندان محکوم کرد.

این افراد در جریان تظاهرات ماه های گذشته در حمایت از محمد مرسی بازداشت شده بودند. دادگاه قاهره همچنین شماری از حامیان مرسی را به 7 سال زندان محکوم کرد.

از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در ماه جولای تاکنون شهرهای مختلف مصر شاهد تظاهرات ضد دولتی طرفداران محمد مرسی است. این افراد از سوی نیروهای امنیتی مصر به اتهام برهم زدن امنیت عمومی بازداشت و محاکمه می شوند.