دادگاهی در مصر ۱۰۲ عضو اخوان‌المسلمین را ۱۰ به سال زندان محکوم کرد

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «مصطفی الفقی» ۱۰۲ عضو جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام دست داشتن در حوادث خشونت‌بار منطقه «الظاهر» در قاهره در ماه جولای گذشته، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی قاهره ۱۰۲ عضو جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام آشوب به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «مصطفی الفقی» ۱۰۲ عضو جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام دست داشتن در حوادث خشونت‌بار منطقه «الظاهر» در قاهره در ماه جولای گذشته، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

این متهمان همچنین به پرداخت ۲۰ هزار پوند و تحت کنترل بودن به مدت پنج سال محكوم شده‌اند.

پیش از این دادستانی کل مصر این افراد را  به تجمع به منظور تعدی به اشخاص، تعدی به دارایی‌های عمومی و خصوصی، نمایش قدرت و نیز قتل عمد شهروندان و در اختیار داشتن سلاح و مهمات بدون مجوز متهم کرده بود.

کد N260593