رئوفیان:احمدی‌نژاد خود را اصولگرا نمی‌داند/اصولگرا نشان دادن احمدی‌نژاد آب در هاون کوبیدن است

اصلاح طلبان,اصولگرایان,محمود احمدی‌نژاد

دبیر کل حزب ایران زمین می گوید: احمدی نژاد برای بازگشت به سیاست باید تکلیف خود را با جریان انحرافی روشن کند.

ابوالقاسم رئوفیان در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به تحرکات طیف نزدیک به احمدی نژاد برای حضور و بازگشت به سیاست، اظهار کرد: حضور شخصیت‌های سیاسی در عرصه سیاسی کشور مشکلی را ایجاد نخواهد کرد، احمدی نژاد هم 2 دوره رییس جمهور کشور بوده است و قطعا هوادارانی را هم دارد و جامعه هدفی را برای خودش مشخص کرده است که به زعم خودش این هواداران و جامعه هدف همه ملت ایران هستند.

وی تصریح کرد: البته این نگاه او یک نگاه خوشبینانه است، اگر ما بخواهیم به دور از بدبینی یا خوش بینی این موضوع را تحلیل کنیم می توان گفت احمدی نژاد هم طرفدارانی دارد که می تواند به نفع خود استفاده کند اما نکته مهم این است که خود احمدی نژاد، اطرافیان و هوادارانش باید تابع قانون باشند. اگر احراز صلاحیت نشدند به قانون تن دهند، اگر تایید صلاحیت شدند هم تا آخر در مسیر قانون حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه احمدی نژاد در 8 سال دوران ریاست جمهوری اش بارها از قانون عبور کرد، افزود: همین مشی و رفتار احمدی نژاد خاطره بدی را در افکار عمومی و در بین سیاستمداران از خود برجای گذاشت.

وی در خصوص آنکه آیا می تواند احمدی نژادی ها را در قالب یک جریان تعریف کرد یا نه، گفت: احمدی نژاد اگر بخواهد از سوی شورای نگهبان و افکارعمومی مورد پذیرش قرار گیرد چاره ای ندارد که تکلیف خود را با جریان انحرافی روشن کند و تدبیری بیندیشد. اگر قرار باشد با حمایت همان افراد و جریان وارد عرصه سیاسی و تحرکات انتخاباتی شود باید خود را آماده کند که به هرشکلی با او برخورد شود و مورد مذمت قرار گیرد.

دبیرکل حزب ایران زمین همچنین با اشاره به تلاش اصلاح طلبان برای اصولگرا نشان دادن احمدی نژاد و منتسب کردن تحرکات وی به جریان اصولگرا، خاطرنشان کرد: این مسائل با غرض ورزی و اهداف خاصی از سوی جریان چپ مطرح می شود. نه تنها خود احمدی نژاد خودش را اصولگرا نمی داند که نگاه اصولگرایان هم با نگاه او بسیار زاویه دارد. لذا این قسم جریان سازی ها از سوی نیروهای اصلاح طلب آب در هاون کوبیدن است و احمدی نژاد در 8 سال گذشته نشان داد که تعلقی به جریان اصولگرا ندارد.
/27220

کد N259823