دیدار حریری با همسر سابق جعجع در فرانسه

تسنیم نوشت:

استریدا جعجع برای اطلاع از جزئیات دیدارهای سعد حریری بویژه با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در پاریس با حریری دیدار کرد.
روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از منابع مطلع از دیدار سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان و استریدا جعجع همسر سابق جعجع و عضو حزب نیروهای لبنانی در پاریس خبر دادند.
بر اساس اعلام این منابع در این دیدار موضوع انتخابات ریاست جمهوری لبنان و نتیجه رایزنی‌ها بین گروه‌های مختلف با حریری بویژه دیدار وی با جبران باسیل فرستاده میشل عون و وزیر خارجه لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حریری همچنین با فارس بویز وزیر خارجه سابق لبنان نیز دیدار کرد.
این در حالی است که روزنامه الاخبار لبنان امروز نوشت که نیروهای 14 مارس بالاخره سمیر جعجع نامزد ریاست جمهوری مورد نظر خود را قربانی کرده و برای ریاست جمهوری لبنان به سمت پطرس حرب وزیر ارتباطات کنونی متمایل شده اند.
منابع 14 مارس با اعلام این خبر تصریح کردند که 14 مارس در دور دوم اصرار داشت که همچنان جعجع را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری معرفی کند، اما در نشست های محرمانه خود از احتمال عدول از تصمیم خود صحبت کرده و ابراز داشته که در نشست های آینده پطرس حرب را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای ریاست جمهوری مطرح کند. چیزی که نشان دهنده این رویکرد است، تحرکات پطرس حرب بویژه در زمینه دیدار با ولید جنبلاط رئیس دروزی های لبنان است.

49261

کد N259787