رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی:

حوز‌ه‌های علمیه مطالعه آسیب‌شناسانه‌ای را پیرامون فقه آغاز کنند

سیاسی

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حوزه‌های علمیه مطالعه آسیب‌شناسانه و نقادانه‌ای را از خاستگاه فلسفه فقه و اهداف فقه و توانایی‌های فقه و روش مشروع و معقول فقه آغاز کنند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حوزه‌های علمیه مطالعه آسیب‌شناسانه و نقادانه‌ای را از خاستگاه فلسفه فقه و اهداف فقه و توانایی‌های فقه و روش مشروع و معقول فقه آغاز کنند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی افزود: باید یک کوشش اساسی صورت گیرد تا فعالیت­‌هایی که به شکل تک موردی انجام گرفته را به سمت الگوپردازی و زندگی ساز سوق داد و این مهم نیاز به یک حرکت جمعی در حوزه‌های علمیه دارد.

وی ادامه داد: این تحولی باید در چارچوب فقه باشد؛ چون چارچوب فقه، چارچوب نیرومندی است و تحول‌ها را درون خود هضم می‌کند و خواهان تحول است.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: این از خصایص فقه است که هم حالت تحرک فرارفتن از وضعیت‌های ایستا دارد و هم در عین حال بر پایه‌های اصیل شکل می‌گیرد.

مبلغی در ادامه ایجاد عدالت، امنیت، زندگی هماهنگ و منظومه‌ای و قرار گرفتن هر بخشی از آن در جایگاه خود، یک زندگی هماهنگ دنیوی و اخروی و برخوردار از پیشرفت مادی و معنوی در یک روند تکاملی را از کارکردهای مهم فقه ذکر کرد.

وی به مهمترین کارکردهای فقه اشاره کرد و گفت: فقه مطلوب از حیث جامعیت و چتر گستری بر همه حوزه‌ها و از حیث کیفیت و ایفای نقش متوقع از آن، لزوماً در هر دوره مطلوب نیست.

مبلغی ادامه داد: ممکن است فقه در دوره‌های مختلف از حیث جامعیت دچار یک کاستی باشد و نتواند کارکرد درستی بر جای بگذارد و یا حتی از جامعیت هم برخوردار باشد.

وی با اشاره به این‌که «یک دسته از این عوامل، علومی است که دارای کارکرد و نقشی در جامعه­‌اند» افزود: فقه، جامعه را به سمت آن علوم تشویق می‌کند و در تقویت رفتن به سمت آن علوم ایفای نقش می‌کند.

مبلغی با بیان این‌که «غیر از این علوم که بخشی از عوامل پیشرفت ساز هستند، عوامل دیگری هم وجود دارد» گفت: فقه دو نوع کارکرد "کارکرد مستقیم و به اصطلاح جامعه ساز الگو پرداز و یک نقش غیر مستقیم با تحریک عوامل الگو ساز دیگر دارد.

وی افزود: این دو نقش و دو کارکرد را می‌توان در دوره گذار برای فقه در نظر گرفت، ولی در ارتباط با نقش اول، طبیعی است که چون فقه‌های موجود از فقه مطلوب فاصله دارند، آن کارکردها نمی­‌توانند به جامعه تزریق شوند.

مبلغی گفت: این جا وظیفه‌ای متوجه حوزه‌های علمیه می‌شود که بیش از آن که فقه‌ها را متوجه تک موضوعات کنند، به نظم اجتماعی بیاندیشند و فقه را در قبال نظم اجتماعی از حیث روشی، آن هم در چارچوب خود فقه، فعال، مجهز و نیرومند کنند.

وی تصریح کرد: در ارتباط با علوم دیگر هم فقه بدون دخالت در محتوای علوم دیگر، باید بکوشد از فرصت، توانایی و جایگاه خود که یک جایگاه شرعی است، مجال را برای علوم دیگر باز کند و جامعه را به سمت داشتن آن علوم با رعایت اولویت در پرداختن به آن‌ها سوق داده و به حرکت درآورد.

انتهای پیام

کد N259736