افخم در واکنش به تشدید خشونت‌ها:

ایران خواهان برقراری صلح و آرامش در اوکراین است

سیاست خارجی

بی‌تردید تداوم رویارویی‌ها و گسترش دامنه خشونت‌ها به مناطق مختلف این کشور موجب پیچیدگی و وخیم‌تر شدن اوضاع گردیده و ضمن آنکه دستیابی به یک راه‌حل اصولی و پایدار را دشوار می‌سازد، با مصالح مردم و منافع ملی این کشور در تضاد می‌باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در مناطق شرقی اوکراین بر حل مسالمت‌آمیز و به دور از کاربرد ابزار قهرآمیز نظامی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن داخلی خواندن این مسئله افزود: بی‌تردید تداوم رویارویی‌ها و گسترش دامنه خشونت‌ها به مناطق مختلف این کشور موجب پیچیدگی و وخیم‌تر شدن اوضاع گردیده و ضمن آنکه دستیابی به یک راه‌حل اصولی و پایدار را دشوار می‌سازد، با مصالح مردم و منافع ملی این کشور در تضاد می‌باشد.

افخم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری صلح و آرامش در کل منطقه و بویژه اوکراین می‌باشد.

کد N259327