در پی وقوع حادثه رانش زمین در بدخشان صورت گرفت؛

ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان

سیاست خارجی

در پی وقوع حادثه رانش زمین در منطقه‌ای در ولایت بدخشان افغانستان که منجر به كشته و زخمی شدن تعداد زیادی و همچنین ناپدید شدن جمع کثیری از شهروندان افغانستان شده است، سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب همدردی و تسلیت جمهوری اسلامی ایران را به دولت و مردم کشور دوست و همسایه افغانستان و بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای مراتب همدردی و تسلیت جمهوری اسلامی ایران را به دولت و مردم کشور افغانستان و بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز نمود.

به گزارش ایلنا، در پی وقوع حادثه رانش زمین در منطقه‌ای در ولایت بدخشان افغانستان که منجر به كشته و زخمی شدن تعداد زیادی و همچنین ناپدید شدن جمع کثیری از شهروندان افغانستان شده است، سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب همدردی و تسلیت جمهوری اسلامی ایران را به دولت و مردم کشور دوست و همسایه افغانستان و بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز نمود.

کد N259274