سفیر پاکستان در پاسخ به مهر:

همکاری های اقتصادی محور سفر نواز شریف به ایران/ خط لوله صلح در دستور کار دو کشور