روزنامه آرمان:خاتمی در بین نسل جوانتر حوزه های علمیه،مقبولیت کمتری دارد

روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت:

[span lang='FA'] آقای خاتمی هم در میان مردم دیندار پایگاه و جایگاهی دارد و هم در میان روشنفکران و اقشاری که با دنیای جدید آشنا هستند و می‌توان گفت این محبوبیت و مقبولیت به چند علت برمی‌گردد؛ ابتدا مربوط می‌شود به شخصیت علمی و فکری خود آقای خاتمی که به هر حال ایشان فردی صاحب فکر و انسان عمیقی است و نکته دوم بازمی‌گردد به خانواده ایشان و همچنین شخصیت پدر ایشان و سوابق درخشانی که از پدر و خانواده‌ ایشان وجود دارد و همچنین سوابق درخشانی که از خود آقای خاتمی در جوانی وجود دارد و نکته سوم برمی‌گردد به زمانی که ایشان صاحب مسئولیت بودند که الحق در آن دوران از خود نجابت، دوراندیشی، اعتدال و خیرخواهی نشان دادند که همین مساله باعث شد آقای خاتمی در حوزه و در میان مراجع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود.

البته چنین جایگاهی را در میان نسل جوانتر ندارند چرا که نسل جوانتر هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستند که همواره علیه آقای خاتمی حتی در دوران ریاست‌جمهوری ایشان وجود داشته و هم تحت تاثیر شرایطی هستند که در حال حاضر کم و بیش افرادی به آن ادامه می‌دهند یا حداقل در 8 سال گذشته به‌شدت نسبت به آن اقدام شد.

در هر صورت آقایان خاتمی و هاشمی نزد مراجع و شخصیت‌های تحصیلکرده حوزه جایگاه خوبی دارند. بطور مشخص آیت‌ا... وحید خراسانی نظر بسیار مساعدی نسبت به آقای خاتمی دارند یا آیت‌ا... شبیری زنجانی که گویی از همان روزهای تحصیل ارتباط خوبی با آقای خاتمی داشتند. درباره آیت‌ا... موسوی اردبیلی باید گفت ایشان از سال‌های متمادی قبل و بعد از انقلاب همیشه دوستی و روابط حسنه‌ای با این دو بزرگوار داشتند و همواره به ایشان علاقه‌مند بودند. در ارتباط با عکس انتشار یافته از آقایان هاشمی و خاتمی در کنار آیت‌ا... موسوی اردبیلی که در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی پخش شده است باید به این نکته اذعان کرد این عکس مربوط به مراسم ناهاری است در منزل آیت‌ا... موسوی اردبیلی در تهران که نشان از صمیمت میان مراجع و آیت‌ا... هاشمی‌ و خاتمی دارد.
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N259070