گروه بین المللی بحران:ترکیه باید از طریق همکاری با ایران به صلح در سوریه کمک کند

سوریه,گروه بین المللی بحران

تهران - ایرنا - گروه بین المللی بحران (ICG) در گزارشی با بیان اینکه سیاست فرقه گرایانه ترکیه درسوریه شکست خورده است، تاکید کرد که آنکارا باید سیاست بی طرفی فرقه ای را دنبال، و ازطریق ارتباط با کشورهایی مانند ایران به ایجاد صلح در سوریه کمک کند.

به گزارش ایرنا ، درخلاصه این گزارش 54 صفحه ای با عنوان ˈهزینه فزاینده باتلاق سوریه برای ترکیهˈ که روز 10 اردیبهشت منتشر شده ؛ آمده است : بحران سوریه سه سال پیش وارد دروازه های ترکیه شد وهزینه های انسانی، سیاسی وامنیتی آن برای ترکیه درحال افزایش است.

پس از ورود حدود 720 هزار آواره سوری به خاک ترکیه، بیش از 75 قربانی ونزدیک به 3 میلیارد دلار هزینه مالی برای ترکیه، ناامیدی وخستگی عاید این کشور شده است.

آنکارا باید به یک هماهنگی پایدار وبلندمدت با جامعه بین المللی برای محافظت از آوارگان سوری که هر روزه وارد خاک ترکیه می شوند، دست یابد.

مناقشه سوریه ساخته وپرداخته ترکیه نبود اما این کشور هم اکنون عملا به یکی از طرف های مناقشه تبدیل شده است.

گروه بین المللی بحران می افزاید: ترکیه باید تمرکز خود را برمحافظت از مرزها و شهروندان خود قرار دهد و تلاش های اخیر برای فاصله گرفتن از سیاست خارجی معطوف به مسلمانان سنی وحرکت به سمت بی طرفی فرقه ای وحمایت از راه حل سیاسی درسوریه را تقویت کند.

آنکارا همچنین نیازمند یک راهبرد فراگیر برای مشارکت دادن آوارگان سوری درجامعه ترکیه از طریق ایجاد اشتغال ودسترسی آنان به خدمات اجتماعی، آموزش ویادگیری زبان است.

درادامه این گزارش آمده است: هرچند ترکیه با موفقیت توانسته ناآرامی های فرقه ای در داخل را مهار کند، اما سیاست آنکارا درقبال سوریه در داخل ترکیه بسیار نامحبوب است . حزب عدالت وتوسعه ترکیه (آ.ک.پ) که احساس می کند با خیانت غرب درارتباط با سوریه مواجه شده است، سیاست خارجی خود را دریک سال گذشته تغییر داده است. روایت رسمی ترکیه اکنون به گونه ای تغییر کرده که عناصر افراطی وتکفیری مخالفان سوری را نیز در فهرست تهدیدهای تروریستی از سوریه گنجانده است.

گروه بین المللی بحران درپایان تاکید می کند : ترکیه باید از اهرم خود به عنوان مسیر اصلی تدارکات گروه های شورشی درشمال سوریه به منظور تشویق تبعیت این گروه ها از قوانین بین المللی استفاده کند.

ترکیه همچنین ازطریق حفظ یک ارتباط باز با همتایان منطقه ای ازجمله ایران، باید بطور دوجانبه برای کاهش تنش ها ومداخله های خارجی درجنگ سوریه تلاش کند ومحیطی مناسب برای ایجاد صلح در سوریه ایجاد کند.

گروه بین المللی بحران یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1995 تاسیس شده ؛ مقر آن در بروکسل است وشماری از سیاستمداران و دیپلمات های سابق غربی بخصوص از آمریکا و کشورهای عضو ناتو درآن عضویت دارند. توماس پیکرینگ که ازسال 1989 تا 1992 نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، ریاست گروه بین المللی بحران را بر عهده دارد.

مترجمام**1078**536
کد N259050