پادشاه عربستان برای تماس مستقیم با مردم یک پایگاه اینترنتی دایر کرد

اینترنت,پایگاه

تهران ، ایرنا- ملک عبدالله پادشاه 90 ساله عربستان سعودی برای تماس مردم با وی یک پایگاه اینترنتی دایر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض ، نام این پایگاه اینترنتی برگرفته از واژه عربی ارتباط، روز چهارشنبه به طور آزمایشی کار خود را شروع کرد.

تمام پیام ها قرار است مستقیما به دست پادشاه برسد.

در این پایگاه گفته شده است : مردم خواهند توانست هرگونه کمبود در ارائه خدمات سازمان های دولتی را به اطلاع پادشاه رسانده و اقدام مناسب را به نفع تمام شهروندان انجام دهند.

شمار سعودیهایی که از شبکه های اجتماعی برای درخواست بهبود شرایط زندگی خود استفاده می کنند، اکنون بیش از پیش افزایش یافته است .

با این حال ، مقامات سعودی که مانع از دسترسی به پایگاه هایی می شوند که از نظر سیاسی حساس بوده یا غیر اخلاقی هستند، در ماه مارس شماری از افراد رابه اتهام اهانت به پادشاه دستگیر کردند.

این خبرگزاری در پایان نوشت : عربستان سعودی یک پادشاهی مطلقه بوده در آن اعتراضات ممنوع است.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N258964