انگلیس اقدام نظامیانش را در افغانستان غیرقانونی خواند/ نگرانی آمریکا از فعالیت القاعده و شبکه حقانی

آسیا اقیانوسیه

غیرقانونی خواندن اقدام نظامیان در افغانستان از سوی دادگاه عالی انگلیس و نگرانی آمریکا از فعالیت القاعده و شبکه حقانی از جمله تحولات همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آی تی وی با اشاره به غیرقانونی خواندن اقدام نظامیان انگلیسی در افغانستان در بازداشت تبعه افغانی مظنون به همکاری با طالبان و حبس طولانی این فرد از سوی دادگاه عالی انگلیس گزارش داد که نظامیان باید "سردار محمد" کشاورز اهل هلمند افغانستان را به مدت چهار روز در بازداشت موقت نگاهی می داشته و پس از آن طبق قوانین افغانستان، انگلیس و حقوق بین الملل عمل می کردند.

خبر دیگر اینکه دولت آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت القاعده در آفریقا و خاورمیانه از این شبکه تروریستی و شبکه حقانی در سال 2013 به عنوان بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا یاد کرد و اعلام کرد این افراد شمار زیادی از مردم بی گناه و نظامیان را قتل عام می کنند.