عارف:هرگونه سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های دولت جفا به انقلاب و نظام است

محمد رضا عارف

محمد رضا عارف گفت:رسالت نسل اولی ها نباید تنها فتح پاستور و بهارستان باشد.مردم‌سالاری بدون حضور تشکلهای غیر دولتی معنا ندارد.

کد N258490