برگزاری هفتمین روز درگشت والده حسین طلا با حضور مسئولان کشوری

مجلس

در این مراسم مهدی هاشمی، نقوی، بشیری، جدیدی، یزدان پناه، صادقی، سبزواری، سردار جباری و دهقان چند تن دیگر از وسئولان کشوری و لشکری شرکت کردند.

مراسم ختم مادر نماینده مردم، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در مسجد فیروزآبادی شهرری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم هفتمین روز درگذشت والده حسین طلا با حضور مسئولان کشوری در مسجد فیروزآبادی شهرری برگزار شد.

در این مراسم مهدی هاشمی، نقوی، بشیری، جدیدی، یزدان پناه، صادقی، سبزواری، سردار جباری و دهقان چند تن دیگر از مسئولان کشوری و لشکری شرکت کردند.

کد N258436