رییس انجمن سرمایه و تجار بزرگ ترکیه از منتقد اردوغان حمایت کرد

قلیچ,قانون اساسی

آنکارا- ایرنا - ˈ محرم ییلمازˈ رییس انجمن صاحبان سرمایه و تجار بزرگ ترکیه ˈ توسیعادˈ با حمایت از سخنان ˈ هاشم قلیچˈ منتقد دولت ˈاردوغان ˈ، خواستار احترام به استقلال قوه قضاییه از سوی قوه مجریه شد.

به گزارش روز جمعه منابع خبری ترکیه ، ییلماز گفت: اولین شرط برای جذب سرمایه خارجی در ترکیه وجود یک دولت قانونمند است، برتری حقوق و استقلال قوه قضاییه نیز از دیگر شرایط جذب سرمایه خارجی است.

وی افزود : اگر قصد ما قرار گرفتن ترکیه در بین کشورهای متمدن در قرن بیست و یکم است باید سخنان هفته گذشته ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی در مورد استقلال قوه قضاییه را گوش فرا دهیم.

توسیعاد که قدرتمندترین نهاد مدنی صاحبان سرمایه و تجار بزرگ ترکیه است در مقاطع مختلف از سوی حزب ˈعدالت و توسعهˈ و شخص اردوغان مورد انتقادهای بسیار شدید قرار گرفته و حتی نخست وزیر ترکیه در ماههای گذشته محرم ییلماز را به خیانت به ترکیه متهم کرده بود.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه به تازگی در سخنانی تلویحا در پاسخ به اعتراضات اردوغان در باره احکام این دادگاه ، اعتراض به احکام این دادگاه با ملاحظات سیاسی را نوعی کشاندن نیروی قضایی به فساد قضایی ارزیابی کرد و گفت: قانون از مقامات دولتی دستور نمی گیرد.

قلیچ اخیرا به دلیل رد برخی از مصوبه های دولت آنکارا از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه مورد خشم ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه قرار گرفته است.

گفته می شود وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان رقیب اردوغان نامزد خواهد شد.

قلیچ افزود: وجود نیروی موازی و دودستگی در ساختار نیروی قضایی سر آغاز فساد قضایی است و موجب بی اعتمادی به عدالت و قانون می شود.

وی بدون نام بردن از نخست وزیر ترکیه که گفته بود به حکم دادگاه قانون اساسی در لغو دستور دولت وی برای مسدود کردن توییتر احترام قائل نیست ، گفت: عکس العملهایی که به حکم دادگاه در لغو مسدود کردن یک سایت اینترنتی نشان داده شد ، نشانگر نگرانیهایی است که دستگاه سیاسی از نیروی قضایی دارد و ایجاد دودستگی در نیروی قضایی فساد حقوقی است و هرگز دست اندرکاران قانون و حقوق از مقامات سیاسی دستور نمی گیرند و وظیفه اجرای اوامر مقامات دولت را ندارند.

اردوغان اخیرا در سخنرانیهای خود از دادگاه قانون اساسی این کشور به علت تصمیماتی که در جهت رفع فیلتر توییتر و لغو بخشی از قانون مجمع عالی قضات و دادستان ها گرفته ، انتقاد کرده است.

اردوغان ، با انتقاد از تصمیمات دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عالی ترکیه را متهم کرد که بجای دفاع از حقوق این کشور ، مردم و شهروندان از منافع شرکت های بزرگ بین المللی دفاع می کند.

خاورم ** 2011 *230 *1446
کد N258425