مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

بهترین راه مقابله با مخاطرات اقتصادی، ارتقای تاب‌آوری ملی است

اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب آوری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: در دنیایی که ارتباطات ، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، سیستم های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیاری روبرو می شوند که قابلیت پیش‌بینی پایینی داشته و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی است. در این رویکرد ، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر، انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکردش را از دست بدهد.

بررسی ادبیات نظری در خصوص این موضوع نشانگر آن است «تاب آوری » - که موضوع شناخته شده در علوم مهندسی ، شهرسازی ، روانشناسی و... است – اخیرا و بعداز بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی پیرامون «ریسک و فرصت؛ مدیریت ریسک برای توسعه» گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «رقابت پذیری تاب آور» ، «بخش ویژه تاب آوری ملی در گزارش ریسک های جهانی 2013» مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013 با عنوان «پویایی تاب آور» نمونه هایی ازاسناد منتشر شده توسط سازمان های بین المللی در خصوص تاب آوری ملی اندکه دراین گزارش به معرفی آنها پرداخته شده است.

باتوجه به اینکه رویکرد اصلی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، ارتقای مقاومت و تاب آوری اقتصاد ملی درمسیر تحقق اهداف سند چشم انداز است، مباحث مطرح در خصوص تاب آوری ملی و تجربیات سایر کشورها دراین خصوص می تواند در تبیین این سیاست ها و راهکارهای تحقق آن ها مفید و موثر باشد.

انتهای پیام

کد N258404