ایران خواستار تشدید تلاشها برای عاری ساختن خاورمیانه از سلاح های هسته ای شد

سیاست خارجی

سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار تشدید تلاشهای جهانی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی طی سخنراني در سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک اظهار داشت: طرح ایجاد این منطقه در سال 1974 میلادی توسط ایران ارائه شد و اولین نشست ویژه مجمع عمومی در خصوص خلع سلاح نیز ضرورت تحقق این طرح را مورد تأکید جدی قرار داد و خواستار آغاز اقدامات اجرایی فوری برای ایجاد آن شد.

نجفی افزود: تصویب سالانه قطعنامه ای در این زمینه در مجمع عمومی به اتفاق آرای همه کشورهای عضو سازمان ملل نشان دهنده حمایت موثر و مستمر جهانی از ایجاد این منطقه است.

وی اضافه کرد: افزون بر این، این طرح از حمایت جدی جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس عمومی آژانس بین اللمللی انرژی اتمی و سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی نیز برخوردار است.

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس خطاب به شرکت کنندگان گفت: در این نشست که تقریبا نمایندگان همه گروههای سیاسی و دولتهای عضو حمایت مجدد خود را از ایجاد این منطقه اعلام کردند، لزومی نمی بینم که بیشتر از این بر اهمیت قطعنامه های مصوب کنفرانس های بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در این باره تأکید کنم.

نجفی در ادامه خواستار اجرای کامل و فوری قطعنامه های کنفرانس بازنگری در مورد ایجاد این منطقه شد و گفت: این موضوع باید به عنوان یک اولویت اساسی از سوی کمیته مقدماتی و کنفرانس بازنگری مورد توجه قرار گیرد.

سفير كشورمان در ادامه به تصمیم کنفرانس بازنگری مبنی بر برگزاری یک کنفرانس در زمینه ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای اشاره و اعلام کرد: این کنفرانس فقط به خاطر خودداری رژیم اسرائیل از شرکت در آن برگزار نشده است و تلاشها برای برگزاری آن باید تسریع گردد.

نجفی اضافه کرد: تنها دلیل بی نتیجه بودن تلاشهای جهانی طی چند دهه گذشته برای ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه، سلاح هسته ای رژیم اسرائیل و فعالیت های هسته ای خارج از پادمان این رژیم بوده است.

در همین راستا وی گفت: بدون پیوستن اين رژيم به پیمان عدم اشاعه هسته ای آینده روشنی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه متصور نیست. برای رفع این مانع نجفی پیشنهاد کرد کمیته و کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای برنامه زمان بندی شده ای را برای وادار کردن رژيم اسرائیل جهت پیوستن به این پیمان تصویب کرده و سازوکاری را نیز مأمور اجرا و تضمین تحقق آن نمایند.

سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای با شرکت نمایندگان نزدیک به 190 کشور عضو این پیمان به مدت دو هفته از 28 آوریل تا 9 می در نیویورک برگزار می شود و قرار است اقدامات لازم را برای برگزاری کنفرانس بازنگری این پیمان در سال آینده بررسی و توصیه هایی را به آن کنفرانس ارائه نماید.