روز جهانی کارگردرایتالیا به درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان منجر شد

درگیری,ایتالیا

رم - ایرنا - راه پیمایی روز جهانی کارگر در شهر تورینو درشمال ایتالیا علیه بیکاری و ریاضت اقتصادی به تنش و درگیری میان ماموران ضد شورش پلیس و گروهی از تظاهرکنندگان منجر شد.

به گزارش ایرنا از منابع خبری، میدان مرکزی ˈویتوریو ونتوˈ در شهر تورینو روز پنجشنبه تبدیل به محل درگیری و زدو خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس شد.

براساس این گزارش، این تنش زمانی بوقوع پیوست که گروهی از معترضین سعی بر شکستن صفوف پلیس کردند و ماموران ضد شورش نیز در واکنش با استفاده از سپر و باتوم و گاز اشک آور به متفرق کردن آنها پرداختند.

پلیس برای مدت کوتاهی اوضاع را تحت کنترل گرفت اما کمی بعد، تنش بار دیگر شدت گرفت و به درگیری کشیده شد. معترضین همچنین به پرتاب سنگ و صندلی و بطری به سوی ماموران پلیس پرداختند که به مجروح شدن هفت مامور منجر شد.

در پی این درگیری که به مجروح شدن تعدادی از معترضین نیز کشیده شد، سه نفر بازداشت و تعدادی باتوم و سلاح سرد نیز توقیف شد.

گروهی از معترضین مخالف ساخت راه آهن سریع السیری که این شهر را به شهر لیون فرانسه متصل می کند، موسوم به گروه ˈNo Tavˈ پس از دیدن یکی از سناتورهای حزب دمکرات ها که مواضع مطلوب در این زمینه دارد سعی براخراج وی از تظاهرات کردند که با واکنش تند پلیس مواجه شد.

اروپام ** 2171 ** 1552
کد N257852