شهردار تورنتو بازهم به کشیدن مواد مخدر متهم شد

مواد مخدر,شهردار

تهران - ایرنا - روزنامه ˈ گلوب اند مایلˈ چاپ تورنتو کانادا یک نوار ویدئویی منتشر کرده که نشان می دهد ˈ روب فوردˈ، شهردار تورنتو سرگرم کشیدن موادمخدر است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری نشریه فرانسوی ˈ اکسپرسˈ، پلیس تورنتو در این باره تحقیقاتی را آغاز کرده است.

این فیلم نشان می دهد فورد که پیشتر نیز به استعمال مواد مخدر متهم بود، این بار سرگرم مصرف ماده خطرناک ˈکراکˈ است.

بنابر این گزارش، مقامات پلیس تورنتو امروز پنجشنبه تحقیقات خود را در زمینه تصاویری که در این نوار ویدیوئی دیده می شود، آغاز کرده اند. آنها امیدوارند که اطلاعات بیشتری در این باره بدست آورند.

مترجمام**1502** شبس 1551
کد N257785