آخرین تحولات شرق اوکراین

اوکراین

تهران-ایرنا- خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی به آخرین تحولات در شهرهای جنوب شرق اوکراین پرداخت و اعلام کرد: اکثر نقاط این شهرها در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد.

خبرگزاری فرانسه از کی یف می نویسد: جدایی طلبان طرفدار روسیه بسیاری از شهرهای شرقی اوکراین و ساختمان های دولتی این مناطق را در دست خود گرفته اند.

این منبع نوشت: ˈاسلاویانسک/Slavyanskˈ؛ مرکز شورش ها و صحنه بیشتر گزارش های خشونت بار و درگیری ها بوده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه از روز 12 آوریل (16 فروردین) ساختمان های نیروهای پلیس را در این شهر در کنترل گرفتند و براورد می شود بین 120 تا 140 هزار نفر در این شهر مسلح باشند.

آنها سپس در همان روز ساختمان سازمان اطلاعات و امنیت این شهر را اشغال کردند. وزارت کشور اوکراین براورد می کند 30 تا 40 نفر از نیروهای این سازمان در ساختمان یادشده به گروگان گرفته شده باشند، همچنین هفت نفر از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در همین شهر و ساختمان نگهداری می شوند.

این منبع می افزاید: شهر ˈدونتسک/Donetskˈ؛ با یک میلیون نفر جمعیت مرکز استان دونتسک است که اسلاویانسک نیز یکی دیگر از شهرهای این استان به شمار می رود. جدایی طلبان طرفدار روسیه از این شهر فریاد ˈجمهوری دونتسکˈ را سر دادند. ساختمان های متعلق به دولت منطقه ای از شش آوریل (17 فروردین) و ساختمان شهرداری در 16 آوریل (27 فروردین) در این شهر به اشغال جدایی طلبان در آمد.

ˈلوهانسک/Luhanskˈ؛ این شهر با 465 هزار نفر جمعیت که مرکز استان لوهانسک نیز هست، اعلام استقلال کرده و نام جمهوری لوهانسک را برگزیده است. ساختمان های نیروهای دولتی از 6 آوریل (17 فروردین) توسط یکهزار نفر از جدایی طلبان طرفدار روسیه به اشغال این نیروها درآمد. جمعیتی متشکل از صدها جدایی طلب تحت امر مردان مسلح به دفتر دادستان عمومی و ایستگاه تلویزیون محلی این شهر حمله کردند.

آنها سپس مقر پلیس را محاصره کردند اما بعد از رایزنی با رییس پلیس شهر و وقتی او با استعفا موافقت کرد، محاصره پاسگاه پلیس را خاتمه دادند.

ˈکراماتوسک/Kramatorskˈ؛ این شهر در 100 کیلومتری دونتسک و نزدیک به اسلاویانسک با 160 هزار نفر جمعیت از روز 12 آوریل (23 فروردین) صحنه درگیری ها بود و جدایی طلبان همان روز توانستند ساختمان شهرداری را به تصرف خود در آورند. زمانیکه روز 15 اوریل (26 فروردین) هشدار انفجار بمب در این ساختمان داده شد جدایی طلبان به ساختمان اطلاعات و امنیت شهر نزدیک آن رفتند، شش روز بعد بار دیگر جدایی طلبان بعد از درگیری مختصری وارد ساختمان شهرداری شدند. اوکراین یک پایگاه نظامی در بیرون از این شهر دارد که تاکنون بارها در برابر حملات جدایی طلبان مقاومت کرده است.

دیگر شهرهای شرقی اوکراین شامل ˈگورلیوکا/Gorlivkaˈ با جمعیت 260 هزار نفر است که جدایی طلبان ابتدا در روز 14 اوریل (25 فروردین) ساختمان شهرداری محلی و 30 آوریل پاسگاه پلیس محلی را در دست گرفتند.

شهر ˈماکیوکا/Makiivkaˈ نزدیک به دونتسک با 360 هزار نفر جمعیت روز 13 اوریل (24 فروردین)عرصه درگیری جدایی طلبان و نیروهای پلیس بود که بر اثر آن ساختمان شهرداری به دست جدایی طلبان افتاد.

ˈآلچوسک/ˈ با جمعیت 120 هزار نفر در روز 30 اوریل (10 اردیبهشت) شاهد تسلیم ساختمان شهرداری به معترضان بدون مقاومتی بود. ˈآرتمیوسک/Artemivskˈ با جمعیت 780 هزار نفر روز 12 آوریل (23 فروردین)، ˈیونوکی یفYenakieveˈ با جمعیت 85 هزار نفر روز 13 آوریل(24 فروردین) ˈخارتسیزک/Khartsyzkˈ با جمعیت 60 هزار نفر، ˈژادانیوکا/Zhdanivkaˈ با جمعیت 140 هزار نفر روز 14 آوریل (25 فروردین)، ˈکراوسک/Kirovskeˈ با جمعیت 28 هزار نفر همان روز و ˈتورز/Torezˈ با جمعیت 80 هزار نفر روز 15 آوریل، ˈکاستینتینوکا/Kostyantynivkaˈ با همین جمعیت روز 28 آوریل (8 اردیبهشت)، پریومایسک با جمعیت 40 هزار نفر روز 29 آوریل (9 اردیبهشت) شاهد تسلیم ساختمان های شهرداری ها به جدایی طلبان طرفدار روسیه بودند.

در حالی که بسیاری از شهرهای جنوب شرقی اوکراین به دست جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار می گیرد، نیروهای امنیتی اوکراین در اقدامی باعث تعجب توانستند بندر ˈمریوپول/Mariupol,ˈ در جنوب شرقی این کشور را با جمعیت 480 هزار نفر از دست این جدایی طلبان در روز 25 آوریل (5 اردیبهشت) خارج کنند.

اروپام**9157**5981
کد N257631