به همت گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» منتشر شد

کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» نوشته دکتر محمّد تقی ایمان و احمد کلاته ساداتی، به همت گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار دین واندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» پیرامون ارزیابی روش‌شناسی علوم انسانی اندیشمندان سرشناس جهان اسلام در چند دهه اخیر است و تلاش دارد مدل و الگویی از علم اسلامی را ارائه نماید.

ظهور جریان های احیاگرانه فکری، تلفیق میراث اسلامی با میراث تفکر مدرن، آموزش و پرورش و علم اسلامی، علم اسلامی و اجتهاد، در جستجوی علم مقدس، ارزیابی وحیانیّت قرآن زیر نور علم مدرن، پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی، ارزیابی سه مدل روش شناختی از علم دینی در ایران، رئالیسم مفهومی خلاقّانه و افق و چشم اندازهای نوین به علم اسلامی فصول دهگانه این کتاب را تشکیل می دهد.

در فرازی از کتاب چنین آمده است: «ضعف، انحطاط و و ابستگی جهان اسلام در عصر حاضر، مسئله‌ای است که بسیاری از متفکران مسلمان آن را مورد نقد و واکاوی قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این افول فکری و اجتماعی که فاروقی آن را "بیماری امت" نام گذاشته است، عدم شکل‌گیری علم و معرفت اسلامی است. علمی که بتواند در در مقابل نظریات رقیب، از موجودیت نظری و عملی خود دفاع کند. با نگاهی به میراث علم اسلامی و وضعیت امت، اهمیت این نکته برجسته می‌گردد که علم اسلامی، امری مطلوب و ممکن است. مطلوبیت آن، ارجاع به نیاز حوزه‌های مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلام به آن دارد. شکل‌گیری آن نیز با شناسایی سلسله‌مراتب معرفتی، چگونگی تقسیم‌کار معرفت و در نهایت شکل‌گیری "روش‌شناسی علم اسلامی" ممکن است.»

کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» در هزار نسخه توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شده و در اختیار عموم علاقه مندان و پژوهشگران قرار دارد.

انتهای پیام

کد N257575