اوکراین شکایت خود را از پیوستن کریمه به روسیه در لاهه طرح می کند

کریمه,ریانووستی

تهران - ایرنا - ˈ پیتور پروشنکوˈ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که کی یف شکایت خود را از پیوستن کریمه به فدارسیون روسیه در دادگاه کیفری بین المللی لاهه مطرح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وی تاکید کرد که متن شکایت مرحله در حال تدوین است و بزودی تسلیم دادگاه کیفری لاهه می شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ادامه داد که کارشناسان اروپایی و آمریکایی برای تهیه و تدوین این شکایت نامه به مقامات اوکراین کمک می کنند.

منطقه خود مختار کریمه در پی یک همه پرسی و مشارکت گسترده مردم این منطقه در شرق اوکراین به فدراسیون روسیه پیوستند که این امر موجب خشم غربی ها شده است.

مترجمام**1502**1566
کد N257560