حاشیه‌نگاری همایش روز کارگر:

ربیعی: ما همه روحانی هستیم/ وعده های رییس جمهور به کارگران